CTS Engtec Oy:n tarina alkaa vuodesta 1973. Vuosikymmenten mittaiseen taipaleeseen mahtuu paljon tapahtumia ja käänteitä, mutta ennen kaikkea laadukkaasti, sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti tehtyä työtä yli 3 000 merkittävän toimeksiannon toteuttamiseksi yli 40 maassa.

Insinöörit Heikki Hakala, Eero Nevalainen ja Ahti Nousiainen perustivat nykyisen CTS Engtecin Teollisuussuunnittelu Oy -nimisenä Kouvolassa vuonna 1973. Kouvolasta päätettiin tehdä yrityksen kotipaikka, koska se oli puunjalostusteollisuuden keskus, vaikka kukaan perustajista ei asunut siellä eikä ollut sieltä lähtöisin. ”Se oli hienoa aikaa aloittaa. Töitä alkoi tulla heti, kysyntää oli paljon, ja välillä joutui sanomaan, ettei töitä voi ottaa enempää vastaan. Alussa tehtiin kaikennäköistä hommaa, putkistosuunnittelua ja pientä prosessisuunnittelua”, Heikki Hakala muistelee.

Ensimmäinen projekti oli osallistuminen Ahlströmin ja Rauma Repola Oy:n Pohjois-Koreaan toimittaman paperikoneen suunnitteluun Sulbi-projektissa. Tätä seurasi muun muassa Myllykosken PK6:n kuivapään uusinta, A. Ahlströmin Vapa 4 -projekti Varkauteen, Tampellan PK 3 ja painehiomo Anjalassa ja kolmen paperitehtaan suunnittelu Venäjälle Valmetin toimeksiannosta. Vuonna 1976 avattiin toimisto Helsinkiin, ja suurten projektien myötä toiminta laajeni ensin sähkö- ja instrumentointisuunnitteluun ja sitten LVI-suunnitteluun.

Kasvua ja kansainvälistymistä 1980-luvulla

1970-luvun lopulla öljykriisi ja sitä seurannut taloudellinen lama tuntuivat Teollisuussuunnittelu Oy:ssäkin, mutta 1980-luvulla puunjalostusteollisuuden investointibuumi käänsi yhtiön taas kasvuun. Teollisuussuunnittelu Oy oli mukana useimmissa vuosikymmenen aikana Suomessa toteutuneissa merkittävissä puunjalostusteollisuuden uudis-, saneeraus- ja muutoshankkeissa.

Yhtiö myös kansainvälistyi ja kasvoi työllistäen enimmillään yli 500 henkilöä. Yhteis- ja tytäryrityksiä toimi Ruotsissa, Espanjassa, Virossa ja Brasilissa, ja projektitoimituksia tehtiin eri puolille maailmaa Meksikoa ja Keniaa myöten. Toiminta myös laajeni metsäteollisuudesta useille muille teollisuuden aloille.

“Kymmenvuotisen historiansa aikana on yrityksemme tehnyt 9 uuden paperitehtaan täydellisen projektoinnin, kahden uuden puuhiomon samoin kuin 19 laajaa peruskorjausprojektia paperi- ja sellutehtaille. Lisäksi olemme tehneet lukuisia investointitutkimuksia ja kannattavuuslaskelmia uusille tehtaille. Tähän asti suurimmat projektimme, Tampellan Anjalan PM 3 ja Kymi Kymmenen PM8, on otettu äskettäin käyttöön. Molemmat koneet saavuttivat täyden kapasiteetin nopeasti ja ilman ongelmia”, kirjoitti Teollisuussuunnittelu Oy:n silloinen toimitusjohtaja Eero Nevalainen vuonna 1983.

1980-luvulla käynnistyi myös yhteistyö Ekono Oy:n kanssa, josta tuli Teollisuussuunnittelu Oy:n suurin omistaja vuonna 1987. Vuonna 1984 perustettiin Teollisuussuunnittelu Oy:n rinnalle uusi yritys CTS Engineering Oy hoitamaan ennen kaikkea kansainvälistä kauppaa. Vuonna 1992 vanhasta nimestä luovuttiin kokonaan ja yrityksen nimeksi jäi CTS Engineering Oy.

Laman kautta uuteen nousuun 1990-luvulla

1990-luvun alun lamavuosien vaikutukset iskivät yritykseen toden teolla, kun emoyhtiö Ekono Oy meni konkurssiin vuonna 1993 ja vei CTS Engineeringin mukanaan. Toiminta jatkui kuitenkin lähes välittömästi samalla nimellä, kun avainhenkilöt perustivat yrityksen uudestaan. Työntekijöitä oli tuolloin muutamia kymmeniä.

Samoihin aikoihin metsäteollisuus alkoi jälleen investoida etenkin sellun tuotantoon ja CTS Engineering sai paljon merkittäviä tilauksia, kuten UPM-Kymmenen tytäryhtiö Nordland Papierin ja Haindl Papierin projektit Keski-Euroopassa, Tervasaaren Tarra-projektin, Enso Gutzeit Oy:n Lumi 7 -hienopaperiprojektin ja portugalilaisen ENCEn Uruguayn tehdasprojektin. Merkittäviä toimeksiantoja oli myös Venäjällä ja Kiinassa ja Intiassa. Metsäteollisuuden lisäksi yritystä työllisti esimerkiksi voimalaitosten suunnittelu. 1990-luvun lopulla henkilöstöä oli lähes 300.

Kansainvälisillä markkinoilla toimiva yritystä huomioitiin myös kotipaikkakunnalla, kun yritykselle tuli täyteen 25 vuotta. 31.7.1998 Kouvolan kaupunki myönsi 75-vuotisjuhlamitalin CTS Engineering Oy:lle suomalaisen suunnittelualan menestyksellisestä kehittämisestä ja laajasta viennistä maailmalle Kouvolasta käsin.

CTS Engtec -nimi otettiin käyttöön 2000-luvulla

2000-luvun alussa CTS Engineering solmi yhteistyösopimuksen ruotsalaisen konsultointi- ja suunnittelualan konsernin ÅF Groupin kanssa. Tällä haettiin kansainvälistä osaamista ja vahvistettiin asemia Keski-Euroopassa. Vuonna 2004 CTS Engineering siirtyi ÅF Groupin haltuun.

Vuonna 2007 ÅF Group päätti luopua CTS Engineeringista ja myi yhtiön toimivalle johdolle: Antti Lukalle, Harri Soiniselle ja Jari Talkalle. Samalla yhtiön nimi muutettiin CTS Engtec Oy:ksi. Työntekijöitä oli tuolloin noin 130.

Ensimmäiset vuodet CTS Engtecinä olivat vaikeita kansainvälisen finanssikriisin ja sitä seuranneen investointilaman takia, jonka vaikutukset korostuivat ylikapasiteetista kärsineessä metsäteollisuudessa. Töitä löytyi kuitenkin uusilta toimialoilta, kuten kansainvälisiltä hakukoneyhtiöiltä, jotka perustivat palvelinkeskuksiaan Suomeen. Projekteja käynnistettiin myös kaivos- ja metallisektorilla sekä kemian ja petrokemian teollisuudessa.

Palvelut monipuolistuivat 2010-luvulla

2010-luku merkitsi kokonaisuudessaan CTS Engtecille kasvua ja toiminnan monipuolistumista, vaikka 2010-luvun ensimmäisinä vuosina pitkittynyt rahoituskriisi ja kansainvälinen talouslama vaikeuttivat edelleen CTS Engtecin toimintaa. Vuonna 2011 perustettiin tytäryhtiö OOO CTS Engtec Pietariin Venäjän markkinoita varten. Samana vuonna perustettiin myös toimipiste Turkuun palvelemaan Varsinais-Suomen asiakkaita sekä toimipisteet Ouluun ja Espooseen palvelemaan erityisesti kaivos- ja metalliteollisuuden asiakkaita. Käännekohta oli vuonna 2013, jolloin velkojat hyväksyivät yrityksen hakeutumisen saneeraukseen.

”Omistajien ja pääomasijoittajien panostukset, henkilöstön sitoutuminen ja asiakkaiden luottamus auttoivat tämän vaiheen ylitse. Myös liiketoiminta lähti tuolloin jopa yllättävään nousuun, mihin vaikutti metsäteollisuuden investointien käynnistyminen”, CTS Engtecin toimitusjohtaja Antti Lukka arvioi.

Vuosikymmenen aikana CTS Engtec on osallistunut esimerkiksi kaikkiin merkittäviin suomalaisiin sellutehdasprojekteihin. Sitä ovat työllistäneet myös uusiutuvan energian voimalaitoshankkeet, useat kaivosprojektit Suomessa ja Venäjällä sekä kemian ja petrokemian hankkeet. Kasvua on haettu tietoisesti myös kansainvälisiltä markkinoilta.

Vuonna 2017 CTS Engtecin pääomistajaksi tuli Helmet Capitalin hallinnoima Smaragdus-konserni, Omistajajärjestelyllä luotiin pohjaa CTS Engtecin kehittämiselle ja kasvulle. Samanaikaisesti päätettiin vuonna 2013 aloitettu saneerausohjelma reilusti ennakoitua aikaisemmin. Aikaisemmat omistajat, toimitusjohtaja Antti Lukka ja projektihallinnon johtaja Harri Soininen jatkoivat yrityksen palveluksessa. Helmikuussa Smaragdus-konserni osti Fimpec Oy:n, joka jatkaa toimintaansa konsernissa erillisenä yhtiönä.

Vuonna 2018 CTS Engtec laajensi toimintaansa ostamalla jyväskyläläisen automaatio- ja sähkösuunnitteluun erikoistuneen JEEC Oy:n sekä tallinnalaisen SystemTest OÜ:n. Toiminnan laajeneminen Keski-Suomessa jatkui vuonna 2019, kun CTS Engec osti jyväskyläläisen Karibu Oy:n kone-, LVI- ja teollisuustekniikan suunnitteluliiketoiminnan. Vuoden 2019 lopulla CTS Engtecissä oli yli 150 työntekijää.

”Henkilöstön monipuolinen osaaminen, vuosikymmenten aikana kertynyt tieto-taito ja kyky tarjota kattavat palvelut projektien läpiviemiseen ovat niitä asioita, joiden turvin katsomme luottavaisina tulevaisuuteen”, toimitusjohtaja Lukka toteaa.