Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja CTS Engtec Oy ovat sopineet uutta robotiikka ja tekoäly -insinöörikoulutusta koskevasta yhteistyöstä. CTS Engtecistä tulee koulutuksen kummiyritys, joka on mukana koulutuksen suunnittelussa, ohjauksessa ja yhteisissä työpajoissa.

– Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa toimintaamme. Sitä kautta saamme tietoa, millaista osaamista eri aloilla tarvitaan ja samalla opiskelijoillemme syntyy väyliä työelämään. Nyt kun meillä on käynnistymässä uusi paljon kiinnostusta herättänyt koulutus, halusimme sen yhteydessä hakea uutta ja entistä tiiviimpää mallia yritysyhteistyöhön, taustoittavat Xamkin rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikön koulutusjohtaja Arja Sinkko ja yritysyhteistyökoordinaattori Heta Vilén.

Kummiyritystoiminta täydentää aikaisempaa koulutusyhteistyötä. CTS Engtec on muun muassa tarjonnut Xamkin opiskelijoille pitkään harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen. Helmikuussa sovittiin myös nimikkoluokan perustamisesta Xamkin Kotkan kampukselle.

Arja Sinkko toteaakin, että oli hienoa, että CTS Engtec päätti lähteä kummiyritykseksi robotiikka- ja tekoäly -insinöörikoulutukseen. Siinä kohtaavat hänen mukaansa kummankin osapuolen edut.

– Heidän toiminta-alueensa on laaja, mikä sopii hyvin alkavaan koulutukseen. Tunnemme myös toisemme entuudestaan, sillä olemme tehneet yhteistyötä pitkään. CTS Engtec on ollut aktiivinen koulutusasioissa, ja heidän kanssaan on helppo toimia.

Robotiikka ja tekoäly -insinöörikoulutuksen mentorina CTS Engtecissä toimii konetekniikan ja LVI-suunnittelun osastopäällikkö Tomi Vainio. Hän sanoo odottavansa jo käynnistyneeltä yhteistyöltä paljon.

– Tämä on kiinnostava avaus Xamkilta. Kyseessä on ala, joka kiinnostaa meitä, sillä tekoälyn hyödyntäminen suunnittelussa lisääntyy tulevaisuudessa ja haluamme olla siinä edelläkävijöitä. Onkin hienoa päästä vaikuttamaan koulutukseen ja edistämään sitä, että opiskelijoista jalostuu työntekijöitä, joita tulevaisuuden työmarkkinoilla ja myös CTS Engtecillä tarvitaan.

– Samoin tällainen tavallista tiiviimpi yhteistyö tarjoaa meille mahdollisuuden tehdä itseämme tutuksi opiskelijoille ja toisaalta tutustua heihin normaalia paremmin. Uskon että siitä hyötyvät molemmat osapuolet, hän sanoo.

Robotiikka ja tekoäly -insinöörikoulutus käynnistyy Kouvolassa syksyllä 2021.  Aloituspaikkoja tulee olemaan vuosittain 30.

Lue lisää robotiikka ja tekoäly -insinöörikoulutuksesta

Kaikki uutiset