Tarjoamme erilaisia teknisen laskennan asiantuntijapalveluita teollisuuden tarpeisiin uusimmilla laskentajärjestelmillä. Tekninen laskenta liittyy saumattomana osana CTS Engtecin eri suunnitteluprosesseihin.

Hallitsemme laaja-alaisesti teolliset prosessit aina yksittäisistä rakenneosista laitekokonaisuuksiin ja kokonaisiin järjestelmiin. Meillä on vahva kokemus erilaisista suunnittelujärjestelmistä kotimaassa ja kansainvälisissä projekteissa.

Teknisen laskennan palvelujamme

Lujuustekniset analyysit

 • Lujuuden, jännitystilan, deformaation tai stabiliteettiin analysointi
 • Epälineaaristen ja dynaamisten ilmiöiden analysointi
 • Seismiset analyysit
 • Väsymisanalyysit

Painelaitteet

 • Asiantuntijapalvelut
 • Painelaitelaskelmat sekä painelaitteiden konepajapiirustukset
 • Materiaalispesifikaatioiden laadinta
 • Hitsaussuunnittelu
 • Putkistojen joustavuusanalyysit

Tuotekehityspalvelut

 • Teknisen laskennan asiantuntijapalvelut
 • Rakenteiden optimointi
 • Ohjelmistokehityspalvelut

Teräsrakenteet

 • Kannatin- ja runkorakenteet
 • Tuotanto- ja varastorakennusten rakenteet
 • Putkisillat, kuljetinsillat, kulkusillat
 • Porrastornit
 • Savukaasukanavat
 • Piiput
 • Säiliöt
 • Siilot
 • Hoitotasot
 • Nosturia kannattavat rakenteet