Suunnittelemme asiakas- ja prosessilähtöisesti erilaisia tehdas-, tuotanto- ja muita rakennuksia. Suunnittelun toteutamme tehokkaasti nykyaikaisilla menetelmillä rakentamismääräysten mukaisesti. Huomioimme suunnittelussa aina prosessin, ympäröivien laitteiden sekä rakenteiden asettamat vaatimukset. Rakennesuunnittelun palvelut yhdistetään tuotantolaitoksen prosessien suunnitteluun, jolloin voimme huolehtia tarvittaessa koko hankkeesta.

Kokonaisvaltaisia rakennesuunnittelun palveluja

  • Suunnitteluratkaisuissa noudatamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa.
  • Etsimme sopivat ja räätälöidyt ratkaisut kuhunkin tapaukseen yhteistyössä tilaajien, arkkitehtien ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Hyödynnämme aikaisempaa kokemustamme ja laajaa tietovarastoamme.
  • Kokeneet suunnittelijamme tuntevat eri rakennusmateriaalien edut, mahdollisuudet ja rajoitteet myös tuotannon ja asennettavuuden näkökulmista.
  • Suunnittelussa otamme huomioon aina rakenteiden ja tilojen käytettävyyden pitäen mielessä myös elinkaarikustannukset ja ympäristönäkökohdat.