CTS Engteciltä löytyy tarvittavaa erityisosaamista teollisuuden LVI-suunnitteluun, mutta teemme suunnitelmia useisiin eri tyyppisiin kohteisiin. Tämän mahdollistaa suunnittelijoidemme monipuolinen osaaminen ja ketterä organisaatiomme. Kaikessa suunnittelussamme lähtökohtana ovat kustannus- ja energiatehokkaat ratkaisut, joissa otetaan huomioon energiamääräykset ja ympäristöluokitukset.

LVI-suunnittelun palvelujamme

Suunnittelun kohteet

 • Teollisuusrakennukset
 • Liikerakennukset
 • Hallit
 • Rivi- ja kerrostalot
 • Omakotitalot

Osaamista

 • Jäähdytysjärjestelmät
 • Suodatusjärjestelmät
 • Lämmöntalteenottojärjestelmät
 • Projektinhoito ja asennusvalvonta
 • Mittaukset

Mittaukset

 • Ilmamäärä- ja painemittaukset
 • Lämpötila- ja kosteusmittaukset
 • IImatasemittaukset
 • Melumittaukset
 • Pölymittaukset

LVI-kuntoarviot

 • Kuntoarviossa käydään läpi kiinteistön (esim. tehtaan yleiset tilat tai liiketilat) LVI-järjestelmät ja laaditaan ehdotukset mahdollisista toimenpiteistä.
 • Arvioitavia kohteita ovat esimerkiksi lämmönjakohuoneet sekä IV-kanaviston ja laitteiden kunto.
 • Lisäksi laadimme kustannusarviot mahdollisista investoinneista asiakaan toiveiden mukaisesti.