CTS Engtecin laitossuunnittelupalvelut sisältävät kokonaisprojektien suunnittelun sekä yksittäisten laitteiden ja osa-alueiden detaljisuunnittelun. 3D-tekniikan avulla tarjoamme asiakkaillemme monipuolista dokumentointia projektista ja sen suunnittelun osa-alueista.

Laitossuunnittelun palvelujamme

Alue- ja tehdassuunnittelu

 • Tilasuunnittelu
 • Logistiikka
 • Tehdasaluesuunnittelu
 • Tehdassuunnittelu
 • Eri tiloissa tapahtuvat jälkilaiteasennukset

Säiliöt ja tornit

 • Säiliösuunnittelu
 • Lujuuslaskentatoiminnot

Putkistot ja kanavistot

 • Prosessiputkistot
 • Höyry- ja lauhdeputkistot
 • LVI-putkistot ja kanavistot
 • Maanalaiset putkistot
 • Putkisillat ja putkistokannatteet
 • Hydrauliikka ja kiertovoitelu
 • Lujuuslaskentatoiminnot

3D-mallinnus

 • Rakennus- ja laitemallinnus
 • Kunnossapitotarkastelut tilavarauksineen
 • Analyysit ja simuloinnit
 • Esittelyvideot