CTS Engtecin rakentamisen aikaiset projektinjohtopalvelut kattavat koko projektin rakennustöiden käynnistymisestä käyttöönottoon ja luovutusvaiheeseen saakka. Palvelut ovat osa ECPM-toimitustamme tai niitä voi hankkia erikseen projektin tarpeiden mukaan. Johto- ja valvontatehtävistä vastaavat aina kunkin alueen kokeneet asiantuntijat.

Rakentamisvaiheen projektinjohtopalvelujamme

Johtaminen ja valvonta

 • Rakennustöiden johtaminen ja valvonta
 • Asennustöiden johtaminen ja valvonta
 • Toimitusvalvonta

HSEQ-palvelut

 • Täydet työturvallisuuspalvelut
 • Työmaakoordinaattorin tehtävät
 • Projektin ja työmaan turvallisuusohjeistus
 • Työturvallisuusperehdytykset
 • Tarvittaessa työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset

Käyttöönottovaiheen palvelut

 • Koestus- ja käyttöönottosuunnitelma
 • Koestuksen ja käyttöönotonjohto
 • Koestusdokumentaatio
 • Raportointi

Luovutusvaiheen palvelut

 • Takuu- ja testiajojen johto, suunnittelu ja järjestäminen
 • Toimituksen vastaanotto toimittajilta
 • Toimituksen luovutus asiakkaalle