Projektin organisointivaihe on hankkeessa ensiarvoisen tärkeä, sillä onnistuneen investoinnin perusta luodaan investointipäätöstä edeltävissä vaiheissa. Konseptikehitykseen, esiselvityksiin ja esisuunnitteluun tarvitaan riittäviä panostuksia ja johdonmukaista eteenpäin viemistä

CTS Engtec voi vastata projektin organisointivaiheen johtamisesta osana EPCM-projektitoteutusta, osana projektikehitystä tai erillisenä palveluna. Tässä vaiheessa ensiarvoisen tärkeää on huolehtia siitä, että investoinnin tavoitteet päätetään ja dokumentoidaan, jolloin projektin myöhempien vaiheiden muutosten hallinta on helpompaa.

Painopisteitä projektin organisointivaiheessa ovat:

  • Tuotanto- ja laatutavoitteet
  • Prosessikonsepti ja layout
  • Merkittävimmät ja kriittisimmät tekniset ratkaisut
  • Kustannusarvio ja kannattavuuslaskelmat
  • Projektisuunnitelmat ja aikataulut