Viranomaislupien hankkimisen käynnistäminen on tärkeä osa projektikehitystä, ja se on syytä käynnistää ja aikatauluttaa riittävän aikaisessa vaiheessa hanketta. CTS Engtecissä on pitkään ja monipuoliseen kokemukseen perustuvaa tietämystä siitä, mitä lupia hankkeen toteuttamiseen tarvitaan ja missä vaiheessa niitä kannattaa lähteä hankkimaan. Samoin tiedämme, mitä hakemuksilta vaaditaan.

Osaamistamme lupa-asioissa

  • Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) tehtävät hakemukset
  • YVA-hakemukset
  • ELY-keskuksille tehtävät hakemukset
  • Aikataulutus