CTS Engtec pystyy tarjoamaan investointihankkeen eri kehitysvaiheisiin soveltuvat suunnittelupalvelut. Ne kattavat konseptisuunnittelun, esiselvitykset ja esisuunnittelun tarjoten luotettavan pohjan investointipäätöksen tekemiseen ja hankkeen viemiselle eteenpäin.

Meillä on tarvittavien selvitysten tekemisestä ja suunnittelusta pitkä ja monipuolinen kokemus sekä riittävät resurssit. Käytämme kehittyneitä työkaluja ja hyödynnämme laajaa yhteistyöverkostoamme, jotta kaikki varteenotettavat vaihtoehdot tulevat huomioiduksi projektikehityksessä. Erityistä huomiota kiinnitämme tulosten havainnolliseen esittämiseen. Siinä yksi vahvuutemme on 3D-visualisionti, jonka hyödyntämisessä olemme edelläkävijä Suomessa.

Kehitysvaiheen suunnittelupalvelut

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelussa tutkitaan useita eri vaihtoehtoja teknologioista, prosesseista ja sijaintipaikoista sekä ideoidaan, miten hanketta viedään eteenpäin. Tässä vaiheessa tehdään myös ensimmäisiä alustavia kustannuslaskelmia.

Esiselvitykset

Esiselvitysvaiheessa mukana on edelleen useita vaihtoehtoja, joita tutkitaan tarkemmin ja ryhdytään miettimään sijoituspaikkaan, prosesseihin, teknologian valintaan, infraan ja ympäristövaikutuksiin liittyviä kysymyksiä sekä tehdään alustavat layoutit. Myös luvitusprosessit kannattaa käynnistää tässä vaiheessa.

Esisuunnittelu

Esisuunnitteluvaiheessa keskitytään yhteen, valittuun konseptiin ja tehdään hankkeen edellyttämiä tarkempia laskelmia ja suunnitelmia tuotannosta, prosesseista, kustannuksista jne sekä viedään visualisointia pidemmälle.