Projektikehitys ratkaisee hankkeen onnistumisen

CTS Engtecillä on pitkä ja monipuolinen kokemus eri toimialojen hyvin erilaisista hankkeista. Onnistuneimpia niistä on yhdistänyt aina riittävä ja asiantunteva panostus valmisteluvaiheeseen. Tästä lähtökohdasta olemme kehittäneet omat projektikehityspalvelumme, joita hyödyntämällä on helppo edetä askel askeleelta kohti hankkeen toteutusta resurssiviisaasti, asioita oikea-aikaisesti tehden ja kokonaisuutta halliten toimialasta riippumatta. 

Voimme ottaa projektikehityksen vastuullemme kokonaisuutena, jolloin viemme hanketta eteenpäin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, tai asiakas voi hankkia meiltä tarvitsemansa projektikehityksen palvelut. 

Kattavat palvelut vievät hanketta eteenpäin

Tarjoamme projektikehitykseen kattavia palveluja, joiden avulla hankkeesta syntyy kokonaisvaltainen suunnitelma esisuunnitelmineen, aikatauluineen, projektimalleineen, kustannuslaskelmineen ja luvituksineen. Projektikehitystä meillä tekevät kokeneet, asiakkaan liiketoimintaa, rakentamista sekä tulevaisuuden trendejä ja uusia teknologioita ymmärtävät asiantuntijat, joiden tukena on koko CTS Engtecin osaaminen ja laaja kansainvälinen yhteistyökumppaniverkostomme.