Kotkamillsin sellutehtaalla ajanmukaistetaan kesällä 2020 toinen pesulinjoista uusimalla sen DD-pesurien (Drum Displacer) yläosat. Hankkeessa vanhat laitteet korvataan uusilla ja pesulinjan tehokkuutta parannetaan. Uudistuksen jälkeen linjan teho riittää tehtaan kahden sellunkeittolinjojen tarpeisiin eikä erillisiä pesulinjoja enää tarvita.

Sellutehtaan pesulinjan kapasiteetin nosto on tehtaan strategian mukainen. Tavoitteena on Kotkamillsin Absorbex-laminaattipaperilinjan kokonaisvaltainen kapasiteetin nosto. Nyt tehtävä projekti on jatkoa jo aloitetulle kapasiteetin nostohankkeelle. Ensi vuonna tavoitteena on modernisoida keittolinja 1 ja jatkaa eteenpäin osaprosessi kerrallaan.

Pesulinjan uudistaminen viedään läpi nopeassa aikataulussa vuoden 2020 aikana. Suunnittelu käynnistyi maaliskuussa, asennustyöt tehtaalla alkoivat kesäkuun loppupuolella ja uudistettu pesulinja otetaan käyttöön elokuun loppuun mennessä. Uudistuksen vaatiman prosessi- ja sähkösuunnittelun on tehnyt CTS Engtec.

– Meillä on CTS Engtecin kanssa puitesopimus, ja yhteistyötä on tehty aiemminkin. Lisäksi tuttu projektointihenkilöstö tehostaa projektin läpi viemisessä, tekninen johtaja Jan Lousa Kotkamillsistä perustelee valintaa.

– CTS Engtecille tämä oli tärkeä suunnittelutyö. Sellutehtaat ovat suunnittelijoillemme sinänsä tuttuja kohteita, joten hanke sopi hyvin osaamiseemme. Tämä auttoi osaltaan viemään suunnittelutyön lävitse halutussa aikataulussa. Mekaanisessa suunnittelussa hyödynsimme laserkeilauksen tuloksena syntyvää pistepilveä ja sen pohjalta tehtävää 3D-mallinnusta, joka helpottaa suunnittelua tällaisessa kohteessa, jossa huomioon on otettava vanhat rakenteet ja laitteet, kertoo hanketta CTS Engtecissä vetävä projektipäällikkö Jari Sipola.

Suunnitteluun osallistui CTS Engtecin henkilöstöä Kouvolasta ja keväällä avatusta uudesta Kotkan toimistosta, jonka avulla CTS Engtec haluaa tarjota asiakkailleen Etelä-Kymenlaakson alueella kattavammin lähipalveluja.

Kaikki uutiset