venäjäksi
englanniksi
 
 

Palvelut energian tuotantoon

Sijainti: CTS Engtec / Toimialat / Venäjän toiminnot / Palvelut Venäjällä / Palvelut energian tuotantoon

Palvelut energian tuotantoon Venäjällä

Kehittyvä maailmaa tarvitsee yhä enemmän energiaa, mutta sen on oltava yhä puhtaampaa. CTS Engtecin energiatoimialan tavoitteena on kehittää ja soveltaa energiantuotannon ratkaisuja, jotka johtavat mahdollisimman vähäpäästöisiin ratkaisuihin.

CTS Engtecissä on vahva kokemus eri energialähteitä hyödyntävien energialaitosten suuunnitelusta ja projektoinnista. Olemme erikoistuneet metsäteollisuusyritysten yhteydessä toimivien CHP-laitosten suunnitteluun. Muita energialaitoksia ovat esimerkiksi biokaasuvoimalaitokset ja jätteiden energiakäyttöä hyödyntävät voimalaitokset.

Energiatehokkuustarkastelut ja energiakatselmukset kuuluvat CTS Engtecin palvelutarjontaan myös Venäjällä. Biopolttoaineiden hyödyntäminen energiantuotannossa on kasvava segmentti useiden länsimaisten yhtiöiiden Venäjän liiketoiminnassaa.

Palvelut

Esisuunnittelu ja esiselvitykset
Ympäristö- ja vesiteknologiapalvelut
Perus- ja toteutussuunnittelu
Projektinhoito
Työmaapalvelut
Tekniset ylläpitopalvelut