venäjäksi
englanniksi
 
 

Destia/Yara Finland, Sokli

Sijainti: CTS Engtec / Projektit / Metalli- ja kaivosteollisuus / Destia/Yara Finland, Sokli

Destia/Yara Finland Oy, Savukoski

Sokli IBL Study update

Sokli IBL Update –projektissa päivitettiin Destia Oy:n 2008 -09 tekemää IBL Studya, jossa rikastamo sijaitsi kaivoksen yhteydessä ja tuote kuljetettiin rautateitse Sallan kautta Kemin satamaan.

Update -projektissa tarkasteltiin malmin rikastamista Venäjän Kovdorissa, josta on valmis ratayhteys Muurmanskin satamaan. Malmin kuljetustapana Venäjälle suunniteltiin ja vertailtiin rautatiekuljetusta ja sen vaihtoehtona putkikuljetusta. Destia vastasi koko kaivosalueen suunnittelusta yhteistyössä suunnittelu-, projektinhoito- ja konsultointiyhtiö CTS Engtec Oy:n kanssa.

Rikastuksen siirtäminen Venäjälle edellytti koko alueen vesienkäsittelyn suunnittelemista uudelleen. Malmin kuljettaminen Venäjälle rikastettavaksi edellytti myös ympäristövaikutusten arvioinnin päivitystä kuljetusvaihtoehtojen ja muuttuneen vesienkäsittelyn osalta.

Destian toimeksiannon sisältö: malmin kuivatus, kaivuu, murskauksen homogenisointi, sekä putkikuljetusvaihtoehdossa malmin jauhatuksen ja liettämisen suunnittelu. Rautatiekuljetuksessa työhön sisältyi myös lastauksen suunnittelu. Toimeksiantoon sisältyi lisäksi kaivoksen infrastruktuurin eli kaivostoiminnan edellyttämien teiden, patojen, altaiden, putkistojen, rakennusten ja muiden tarpeellisten laitteiden suunnittelu.

Sokli IBL Study Update – hankkeessa verrattiin rata- ja putkikuljetusvaihtoehtoja keskenään investointi- ja käyttökustannusten osalta, sekä niiden käytännön toimivuuden kannalta. Samalla verrattiin investointi- ja käyttökustannuksia alkuperäiseen IBL Studyyn.

Soklin DFS Study (Feasibility study)

Soklin fosforiesiintymä sijaitsee Savukosken kunnassa. Esiintymä on noin 365 miljoonaa vuotta vanha karbonatiittimassiivi, jonka pinta-ala on 20 km2. Kaivosoikeudet kuuluvat Yara Suomi Oy:lle.