venäjäksi
englanniksi
 
 

Data Center-projektit

Sijainti: CTS Engtec / Projektit / Data Center-projektit
 

CTS Engtecillä on ollut vahva jalansija Suomeen etabloituneiden, ulkomaisten operaattoreiden palvelinkeskusten rakentamisessa ja käynnistämisessä. Selvitysten, teknisen suunnittelun ja projektinhoidon asiantuntijatehtävät laajentuvat nyt palvelinkeskusten sijoituspaikkoja tarjoaville tahoille kuten kaupungit, kunnat, elinkeinoyhtiöt ja kiinteistöoperaattorit.

Energiatehokkuuden ja etabloitumisen asiantuntijoita

Data center -yritysten haasteena on löytää toiminnalleen sopivia tiloja. Myös etabloitumiseen liittyvä hallinto, investointipäätösten laskelmat ja juridiikka sekä Suomen viranomaistoiminnan hoitaminen ovat yrityksille haasteita, joihin CTS tarjoaa jatkossa laajat asiantuntija- ja konsultointipalvelut.

Keskeisinä syinä palvelinkeskusten sijoittumisessa Suomeen ovat suotuisat ilmasto-olosuhteet, sähköverkon luotettavuus ja toimintaympäristön ennakoitavuus. Hakukoneet vaativat massiivisia jäähdytysjärjestelmiä ja kuluttavat merkittävästi sähköä. Ollakseen energia- ja kustannustehokkaita on palvelinkeskukselle löydyttävä kilpailukykyiset jäähdytys- ja energiaratkaisut. CTS Engtecin asiantuntemus energiatehokkaiden ja pääomakustannuksiltaan alhaisten palvelinkeskusten suunnittelussa ja toteuttamisessa on alansa huippua.

Paikallinen tuntee vallitsevat olosuhteet

Suomalaisten alihankintayritysten käyttö data center –projekteissa on usein jäänyt vähäiseksi, syynä kansainvälisten yritysten heikko paikallistuntemus ja paikallisten yritysten vähäinen tuntemus ulkomaisista investoijista. Jopa yksinkertaisissa materiaalivalinnoissa on suosittu ulkomaisia tavarantoimittajia. Tästä on seurannut vähäinen paikallisten yritysten osallistuminen investointeihin ja ulkomaisen investoijan heikko kiinnittyminen paikallisiin urakoitsijoihin ja palveluntarjoajiin.

CTS Engtec tuntee suomalaiset yritykset ja pystyy seulomaan kustannustehokkaimmat alihankkijat ja tavarantoimittajat. Suomalaiset toimijat tuntevan konsultointiyrityksen selvityksillä, esisuunnittelulla ja projektipalveluilla on paikallista työllisyyttä tukeva vaikutus. 

Data centerin perustaminen vaatii kokenutta teknistä suunnitteluosaamista. CTS tarjoaa yrityksen tarvitsemat palvelut konseptoinnista käyttöönottoon, jota tukevat ympäristöpalvelut, arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, automaatio- ja prosessialojen perus- ja toteutussuunnittelu sekä laajat laitosten projektinhoitoon ja ylläpitoon liittyvät palvelut.

CTS Entec on kokenut ja luotettava partneri sekä kotimaisille että kansainvälisille data center –yrityksille ja kotimaisille palvelinkeskusten sijoituspaikkoja tarjoaville kunnille ja kiinteistöyhtiöille.

Yhteydenotot

Reijo Parkkinen
projektipäällikkö
+358 400 682 272
reijo.parkkinen(at)ctse.fi