venäjäksi
englanniksi
 
 

Kymen Bioenergia

Sijainti: CTS Engtec / Projektit / Bio- ja ympäristöteknologia / Kymen Bioenergia

Kouvolan Bioenergia, Kouvola
Mäkikylän biokaasulaitos

CTS Engtec Oy toteutti Kouvolan biokaasulaitoksen suunnittelun.

Laaja kokonaissuunnittelu sisälsi energia-, arkkitehti-, rakenne-, laitos-, sähkö-, automaatio-, putkisto ja lvi-suunnittelun. Pohjana oli CTS:n esisuunnittelu ja tutkimus-, testaus- ja selvitystyö. Kyseessä oli CTS Engtecin ns. EPCM-toimitus (engineering, procurement, consulting, management), jonka puitteissa CTS Engtec vastasi kokonaissuunnittelusta ja pääosin myös projektipalveluista.

Yhtiölle on kertynyt vuosikymmenien aikana lukuisia ympäristöteknologian toimeksiantoja maa-alueiden tutkimus- ja kunnostussuunnitelmista biovoimalaitoksiin.

Biokaasulaitoksen kapasiteetti on 19 000 tonnia jätevesilietettä, biojätettä ja -massaa. Massasta syntyy noin 15 miljoonaa kilowattituntia biokaasua, josta voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä.

Sähkön- ja lämmöntuotantoa varten KSS Energia on rakentanut biokaasu-laitoksen yhteyteen mikroturbiinilaitoksen. Vedenpuhdistamon ja biokaasulaitoksen tarvitsema lämpö tuotetaan jatkossa biokaasulla. 

Biokaasun ohella laitoksen toinen lopputuote on mädätysjäännös, joka on hyödynnettävissä maa- ja metsätalouden tarpeisiin lannoitteena. Mädätysjäännös sisältää samoja ravinteita kuin teollisesti valmistetut väkilannoitteet.

Biokaasua toimitetaan myös liikennekäyttöön. Maakaasun laatuiseksi jalostettu biokaasu, biometaani syötetään maakaasuverkkoon. Biokaasu tuotetaan Mäkikylän biokaasulaitoksessa Kouvolassa jätevedenpuhdistamon lietteistä, biojätteistä ja peltobiomassasta.

Kotimaista biokaasua voidaan syöttää verkkoon, ja kaasu siirtyy käyttökohteeseen ilman rekkakuljetuksia ja vähäisillä energiahäviöillä. Biokaasulaitoksen voi sijoittaa alueille, missä käsiteltävät jätteet ja energiakasvit ovat lähiseudulta saatavilla ja prosessin ravinnejäännöshyödynnettävissä lähipelloilla.

Kaasuverkko toimii vastaavalla tavalla kuin vihreän sähkön siirto sähköverkossa.