venäjäksi
englanniksi
 
 

Laitos- ja putkistosuunnittelu

Sijainti: CTS Engtec / Palvelut / Perus- ja toteutussuunnittelu / Laitos- ja putkistosuunnittelu

Laitossuunnittelu

Kone- ja laitossuunnittelu tuottaa suunnittelupalveluja projektin alkuvaiheista aina projektin luovuttamisvaiheeseen asti. Suunnittelun optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi käytössämme ovat uusimmat suunnittelujärjestelmät integroituna niitä tukeviin omiin tukijärjestelmiin. Nykyisin suunnittelumme on painottunut 3D-järjestelmiin optimoidaksemme suunnittelun tehokkuuden.

Laitossuunnittelu tekee tiivistä yhteistyötä projektin muiden toimintojen kanssa. Projektin edetessä laitossuunnittelulla on keskeinen rooli suurempien suunnittelutoimeksiantojen yhteen saattamisessa eri vaiheiden osalta.

Tyypillisiä laitossuunnittelun projekteja tehdään sellu- ja paperitehtaiden uusinnoissa, energia- ja metsäteollisuuden voima​​laitosprojekteissa sekä öljynjalostamoiden, kaivos- ja metalliteollisuuden prosesseissa.

Tyypillisiä erittäin laajaa laitossuunnittelun ammattitaitoa vaativia kohteita ovat teollisuuden greenfield- ja rebuild-projektit. Laitossuunnittelu kattaa projektin kaikki vaiheet esiselvityksistä ja esisuunnittelusta aina toteutus- ja käynnistysvaiheeseen.

Käytössämme ovat uusimmat suunnitteluohjelmistot vastaamaan tämän päivän vaatimuksiin.

Laitossuunnittelun palvelut

Alue- ja tehdassuunnittelu

Tilasuunnittelu
Logistiikka
Tehdasaluesuunnittelu
Tehdassuunnittelu
Eri tiloissa tapahtuvat jälkilaiteasennukset

Säiliöt ja tornit

Säiliösuunnittelu
Lujuuslaskentatoiminnot

Putkisto ja kanavisto

Prosessiputkisto
Höyry- ja lauhdeputkisto
Hydrauliikka ja kiertovoitelu
LVI putkisto ja kanavisto
Maanalaiset putkistot
Putkisillat ja putkistokannatteet
Lujuuslaskentatoiminnot

3D mallinnus

Rakennus- ja laitemallinnus
Kunnossapitotarkastelut tilavarauksineen
Analyysit ja simuloinnit
Esittelyvideot