venäjäksi
suomeksi
 
 

Registration document

Location: CTS Engtec / CTS in brief / Certificates / Registration document

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
CTS Engtec Oy
Kaikukatu 7, 45100 Kouvola
Puhelin 0207 567 100

2. Rekisteristä vastaava
CTS Engtec Oy:n viestintä vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
CTS Engtec Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on CTS Engtec Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, uutiskirje- ja kampanjalistojen ylläpitäminen, CTS Engtec Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistaminen asiakastietojen perusteella luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Yritys ja toimenkuva

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan CTS Engtec Oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä kolmansien osapuolien, kuten mm. Asiakastieto, ylläpitämistä yritystietokannoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä säilytetään CTS Engtec Oy:n ja/tai Koodiviidakko Oy:n hallinnoimilla palvelimilla suojatussa tietoverkossa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.